20Face in de media (in Dutch)

By | News | No Comments

De interesse in gezichtsherkenningsoftware is groeiende. De verkenning van toepassingsdomeinen is begonnen en de media, radio en tv, wil er graag alles over te weten komen. De afgelopen twee maanden is 20face dan ook opgestreden als gesprekspartner voor het delen van kennis en inzichten op verschillende thema’s. Hieronder een overzicht per thema en het programma waarin 20face tekst en uitleg geeft over;

 

1. Wat is de huidige status van de technologie & hoe ga je om met privacy – 20face bij Ziggo’s Uitblinkers

In het programma van Ziggo legt CEO Peter Hoekstra onder andere uit hoe het business model van 20face werkt maar wellicht belangrijker nog hoe de gebruiker volledige beschikking heeft over zijn eigen gegevens in een veilige omgeving. Interesse? Bekijk hier de video en het artikel.

2. Hoe werkt gezichtsherkenning – 20face in NTR’s Focus

In Nederland lopen bijna drieduizend bij de politie bekende criminelen rond die nog een lange gevangenisstraf moeten uitzitten. Hoe moeilijk is het eigenlijk om onzichtbaar te blijven als de politie echt z’n best doet? In een race tegen de klok probeert Diederik Jekel 36 uur uit handen te blijven van een speciale hightech-opsporingsdienst. Elisabeth van Nimwegen heeft 36 uur de tijd om haar collega Diederik Jekel aan te houden. Bij haar zoektocht zal o.a. gebruik gemaakt worden van de software van 20face. Of wij in staat waren om Diederik te identificeren kun je hier terugzien vanaf minuut 21:18.

3. Wat kunnen we in de toekomst verwachten aan toepassingen – 20face bij BNR

Gaat onze auto ons herkennen en kunnen we in de toekomst zonder ticket het stadion betreden? Vragen die in het radio programma BNR beantwoord werden en kunt u hier beluisteren.

We are hiring a tech lead!

By | News | No Comments

20Face is a fast-growing ambitious startup company located in Enschede, the Netherlands. With our extensive research expertise in biometrics and facial recognition, we are bringing glimpse facial recognition technology to the international market. A technology designed and developed for unconditional facial recognition: It is extremely robust to light conditions, pose variations, image resolution and all it needs is a small part of the face.

Based on the input of just one single picture, glimpse facial recognition technology is very ‘light-weight’. Our innovative approach is based on a unique combination of regional facial recognition combined with the state-of-the-art deep learning algorithms. The technology will be available as both web-based/cloud API and local solution running on client’s machine (desktop/embedded platform).

In addition to working on the core technology, we also develop innovative custom-built facial recognition software and solutions for applications such as access-control, surveillance, smart-homes and domotica.

JOB DESCRIPTION

As the technical lead you will be responsible for the technical quality of the projects and you are capable of translating the clients’ wishes into suitable functional requirements, architecture, technology stack and a high-quality technical design. You are familiar with the agile way of working and will be in close contact with customers and stakeholders during the entire development process and you will guide a multidisciplinary team of developers, software engineers and researchers. You have experience in image processing / computer vision / machine learning applications. You are familiar with the general constraints and features of software design and development on various platforms such as desktop, web/cloud-based and embedded systems.

YOUR RESPONSIBILITIES

 • You will make a large contribution to the technical design, testing, implementation and delivery of innovative face recognition-based applications and products.
 • You will be in close contact with our clients throughout the development process.
 • As an experienced software engineer, we expect you to share your knowledge and experience with your team members and offer support when needed.
 • In particular, you are experienced in C++ and Python.
 • You have familiarity with multi-core and GPU programming.
 • You have experience with image processing and computer vision algorithms and applications.
 • You have familiarity with the machine learning concepts and data analysis.

WE ASK FOR

 • A degree in Engineering, Computer Science or other IT related discipline (Bachelors or higher).
 • You need to be a fast learner, willing to learn and implement new technologies.
 • You have experience in software development and proficient in various programming languages.
 • You have experience with the OOP paradigm and C++11.
 • Experience with video streaming and cloud-based solutions.
 • Extensive knowledge of C++ and Python.
 • Knowledge of cloud software design (AWS / Azure).
 • You are able and willing to travel for business meetings and exhibitions.
 • You are independent, flexible and you can prioritize.
 • Great team spirit! At least, most of the time…

AND WE OFFER

 • A fantastic team of smart developers and entrepreneurs to work with.
 • A highly competitive salary ranging from €48000 to €82000 per year depending on the experience.
 • An end of year bonus that shows 20face appreciates creativity, dedication, and people who deliver great work within the timeline of the projects.
 • Visits to events, conferences and training.
 • 8% holiday allowance annually.
 • 25 vacation days, 5 compensation days
 • We’d love to have you full-time, but if you need a day a week for yourself we understand.

For more information or applications please e-mail: p.hoekstra@20face.com

‘Alles wat we nodig hebben is een glimp’ (Dutch)

By | News | No Comments

Begin dit jaar presenteerde hij zijn vinding op de CES, de grootste consumenten technologiebeurs ter wereld. En vorige week maakten we in Twente kennis met de baanbrekende gezichtsherkenningstechnologie van Tauseef Ali tijdens de Young Technology Award. De UT-promovendus werkte jaren aan het perfectioneren van gezichtsherkenningssoftware en brengt deze nu op de markt onder de naam 20Face unconditional face recognition. “Ons doel is om de eerste wereldwijde gezichtsidentificatie als cloudservice te ontwikkelen.” 

“Wat is er zo bijzonder aan onze software?”, vraagt Tauseef aan het publiek bij de Young Technology Award, terwijl hij zich vermomt met pruik en bril. “Jullie zullen mij zo niet herkennen, onze software wel.” Daarmee benadrukt Tauseef de kracht van de software van 20Face. “Onze software werkt onder slechte lichtomstandigheden, variaties in poses, kleine beeldresoluties en ook als je maar een klein stukje, een glimp, van een gezicht ziet.”

Jarenlang onderzoek

Tauseef onderzocht gezichtsherkenning voor forensische toepassingen en promoveerde daarop in 2014 bij de onderzoeksgroep Services, Cybersecurity and Safety van de Universiteit Twente. De afgelopen vijf jaar concentreerde hij zich op het verbeteren van de snelheid en nauwkeurigheid van gezichtsherkenning. “We ontwikkelden een uniek algoritme voor gezichtsherkenning dat niet alleen accuraat, maar ook heel snel is. Dat onderscheidt onze software van de concurrentie. Je kan real time een groot publiek scannen. Met een telefoon of iPad pik je zo de fans met een stadionverbod eruit bijvoorbeeld.”

Twentse startup met internationale ambitie

Toch is crowd control niet de eerste markt waarop 20Face zich richt. “Ik zie veel meer toepassingen, bijvoorbeeld in ons dagelijks leven”, vertelt Tauseef. “Gewoon thuis, zodat je op afstand weet wie je huis binnenkomt. Of om je toegang te geven tot je werkplek.” Toen Tauseef meer dan twintig potentiele bedrijfsmodellen kon bedenken voor zijn technologie startte hij een bedrijf. De naam werd 20Face, met een knipoog naar de regio Twente.

Hulp bij start bedrijf

Zijn businessplan kreeg de afgelopen maanden steeds meer vorm. Hij ontving daarbij hulp van business developers van Novel-T. Tauseef: “Samen met onze technical advisors Raymond Veldhuis en Luuk Spreeuwers, van de Biometric Research Group van de UT, werkte ik vooral aan de techniek. Erwin Holtland, Peter Hoekstra en Alain le Loux van Novel-T hielpen me juist met de businessontwikkeling en juridische en financiële kant.” Peter Hoekstra is vanaf het begin betrokken en zijn bedrijf Briegel participeert inmiddels in 20Face. “Peter is ons zakelijk brein en begeleidt ons bij de marktintroductie”, legt Tauseef uit.

Gezichtsherkenning als cloudservice

Op advies van Peter besloot Tauseef zich eerst te richten op gezichtsherkenning als een cloudservice. Hier kan je als privépersoon een account aanmaken en je gezicht vastleggen. “Of je nu een website wilt bezoeken, een betaling wilt doen of een machine wilt bedienen op je werkplek, onze software herkent je en geeft je toegang. Om het helemaal veilig te maken worden alle gegevens gecodeerd opgeslagen in de blockchain. Dat betekent dat het decentraal wordt bewaard en niet te kraken is. Zo garanderen we de privacy en veiligheid van gebruikers.”

Iedereen een 20Face-profiel

Gezichtsherkenning is een van de key enabling technologies van de toekomst. “Dit is echt een doorbraak waarmee we gezichtsherkenning mainstream kunnen maken, omdat onze gepatenteerde techniek extreem schaalbaar is en we het voor lage kosten voor miljoenen mensen beschikbaar kunnen maken”, stelt Tauseef. 20Face creëert een versleuteld ecosysteem voor identificatie. “En jij als gebruiker bepaalt wat er met je gegevens gebeurt. Jij besluit met wie je je gezicht deelt, welke toepassingen je wilt gebruiken en wat je aan gegevens wilt bewaren. Daarmee tackelen we het privacy dilemma dat terecht vaak genoemd wordt bij gezichtsherkenning.”

Introductie in Las Vegas

Deelname aan de technologiebeurs CES in Las Vegas in januari 2018 was de eerste stap op internationale markt. Ondertussen bouwen ze aan een Application Programming Interface (API) en Software Development Kit (SDK). Deze zijn nodig om de 20Face technologie makkelijker te integreren in andere systemen en toepassigen. Tauseef: “Er liggen nog genoeg uitdagingen, voordat we ons gezicht daadwerkelijk als wachtwoord gebruiken. De techniek van 20Face is er klaar voor. De volgende stap is producenten interesseren om aan te sluiten en gezichtsherkenning in hun producten in te bouwen. Wij zijn vastbesloten de techniek te gebruiken om ‘real-life’ problemen op te lossen en mensenlevens te verbeteren.”

Lees hier meer over de techniek in het artikel dat in december 2017 in de Tubantia verscheen.

Wil je meer weten over de techniek en toepassingen van 20Face? Kijk dan op 20face.com.

Bron: Novelt.com

‘All we need is a glimpse’

By | News | No Comments

At the beginning of the year, University of Twente PhD student Tauseef Ali presented his invention at CES, the world’s largest consumer technology fair. During the Young Technology Award in Twente last week, we had the chance to learn about Tauseef’s ground-breaking facial recognition technology. The student has spent years perfecting the software, which he now markets under the name 20Face unconditional face recognition. “Our goal is to develop the first global facial identification system as a cloud-based service.” 

“What’s special about our software?”, Tauseef rhetorically asks the audience at the Young Technology Award, wearing a disguise with a wig and glasses. “You don’t recognise me like this, but our software will.” Tauseef does this to emphasise the power of 20Face. “Our software always works, with poor lighting, variations in pose, low image resolutions, and even if all you have is a partial glimpse of a face.”

Years of research

Tauseef researched facial recognition for forensic applications while doing his PhD at the University of Twente’s Services, Cyber Security, and Safety research group in 2014. For the last 5 years he has focused on improving the speed and accuracy of facial recognition. “We developed a unique algorithm that is not only precise, but also very fast. This is what distinguishes our software from the competition. It can scan a large audience in real time, which means you can use a mobile phone or iPad to pick out from the crowd, for example, fans with a stadium ban.”

Twente start-up with international ambition

Crowd control isn’t the first market 20Face has focused on, though. “I see many more potential applications, in our daily lives for example”, says Tauseef. “Remotely accessible home security systems. Workplace access.” When Tauseef came up with more than 20 potential business models for his technology, he started a business and named it 20Face, in a nod to the Twente region.

Help starting the business

Tauseef’s business plan has been taking shape in recent months, after he received help from Novel-T business developers. “I worked primarily on technology, along with our technical advisors Raymond Veldhuis and Luuk Spreeuwers from the University of Twente’s Biometric Research Group”, says Tauseef. “Erwin Holtland, Peter Hoekstra, and Alain le Loux of Novel-T helped me with business development, as well as the legal and financial aspects.” Peter Hoekstra has been involved from the very beginning and his company, Briegel, is now working with 20Face. “Peter is our business mind and guides us through market introductions”, explains Tauseef.

Facial recognition as a cloud-based service

Based on Peter’s advice, Tauseef decided to start by focusing on facial recognition as a cloud-based service. This allows users to create an account and capture their own face. “Whether you want to visit a website, make a payment, or operate a machine at your workplace, our software will recognise you and grant access. To ensure complete security, all data is stored encrypted in the blockchain. This means data is kept decentralised and cannot be cracked, guaranteeing safety and privacy for users.”

A 20Face profile for everyone

Facial recognition is one of the key enabling technologies of the future. “This truly is a breakthrough that allows us to make facial recognition more mainstream, because our patented technology is highly scalable and can be made available to millions of people at a low cost”, Tauseef says. 20Face creates an encrypted ecosystem for identification. “As the user, you decide what happens to your data. You choose who to share your face with, which applications you use, and which data you want to save. That’s how we handle the privacy dilemma that understandably comes up whenever facial recognition is mentioned.”

Las Vegas introduction

Participation in the CES technology fair in Las Vegas in January 2018 was 20Face’s first step into the international market. In the meantime, the team are building an Application Programming Interface (API) and Software Development Kit (SDK), which are required to facilitate integration of 20Face technology into other systems and applications. “There are still several challenges to overcome before we can actually use our faces as passwords and 20Face technology is ready for this. The next step is to connect with potential clients who are interested in incorporating facial recognition into their products. We are determined to use this technology to solve real-life issues and improve human lives.”

Read more about the technology in this Dutch article published by Tubantia in December 2017.

Visit 20face.com to learn more about the technology behind 20Face and its applications.

Source: Novelt.com 

20face launches glimpse facial recognition

By | News | No Comments

Facial recognition can become a commodity in every day to day household

20face – a Dutch based facial recognition company – launches glimpse facial recognition, a breakthrough in facial recognition and a very important one. It makes that it works for all lighting conditions, all pose variations, all resolutions and all parts of a face. Based on the input of just one single picture. “A glimpse is all we need” according to Tauseef Ali, CTO and co-inventor of the patent pending technology “We use new and improved algorithms that make us more accurate and faster. Our inovative approach is based on regional facial recognition in combination with deep learning and we are patenting the ultimate process flow to quickly handle 99% of the faces and handle the hard ones with a special approach.”

This innovation will give Facial recognition technology the chance to go mainstream. A chance for this technology to become a commodity in every day to day household. “Because our technology is extremely scalable. We could make our product work for millions of people in different applications. Our aim is to develop the first worldwide facial identification as a cloudservice. To help you out. Whether you want to access a website, or you need to see who enters your home, or to help you pay and enter the parking garage.” Besides finding investors to help them reach this goal 20face already has several clients for their algorithms and software. “Having a commodity product as a goal actually helps us focus to be the fastest and most accurate in recognising faces. Our clients like that”.

“And we aim to make it completely safe. Your facial data and your logging statistics will be encrypted and it will be at your disposal. You do not want us to log? We won’t!” says Tauseef on the matter of privacy “We aim to go mainstream and have a role as a gatekeeper of privacy instead of facilitating the intrusion of it”

20face is a spin-off from the University of Twente, based in Enschede, Holland and part of The Dutch Startup Delta CES mission 2018 in the Dutch Pavillion in Eureka Park.

www.20face.com

Job position: Computer vision (research) engineer

By | News | No Comments

At 20Face we are looking for computer vision / image processing engineer. Interested? Have a look at the advertisement.

Company description: 20Face is a startup company located in Enschede, the Netherlands. We are bringing glimpse facial recognition technology to the market. A technology designed and developed for unconditional facial recognition: It is extremely robust to light conditions, pose variations, image resolution and all it needs is a small part of the face. Based on the input of just one single picture, glimpse facial recognition technology is ‘light-weight’. Our innovative approach is based on regional facial recognition in combination with deep learning.

In addition to working on the core technology, we also custom-built facial recognition softwares and solutions for applications such as access-control, surveillance, smart-homes and domotica.

Job description: We are looking for a software engineer with experience in image processing and computer vision. The ideal candidate should fulfill the following requirements:

 • Is ready to take on a new challenge.
 • Is a fast learner, takes initiatives, can work independently as well as in a team.
 • Strong interpersonal and communication skills.
 • A bachelor’s or Master’s degree (or equivalent) in software engineering, computer systems, electrical engineering or another related field is preferred.
 • Solid programming skills in C++ and Python.
 • Experience and familiarity with image processing and computer vision concepts, tools and libraries.
 • Experience with Java Script and front-end development is a plus.

The position can be filled in at full-time, part-time, senior or junior level.

Offer

 • A competitive salary consistent with your level of experience and expertise.
 • An initial one-year contract with the prospect of an indefinite contract.
 • 8% holiday allowance annually.
 • 25 vacation days, 5 compensation days.

More information and applications

For more information, please contact Peter Hoekstra (CEO) (p.hoekstra@20face.com) or Tauseef Ali (CTO) (t.ali@20face.com). If you are interested, please send your resume with a cover letter to one of the above-mentioned contacts.

Gezichtsherkenning wordt mainstream (Dutch)

By | News | No Comments

Er wordt snel voortgang geboekt in gezichtsherkenningstechnologie. Dat zorgt voor nieuwe toepassingen, maar roept ook vragen op.

De iPhone X ontgrendelt als de eigenaar van het toestel ernaar kijkt. Facebook weet welke gebruikers op een willekeurige foto staan omdat een algoritme de gezichten herkent. En de Nederlandse politie spoort verdachten op door beelden van beveiligingscamera’s, mobiele telefoons en sociale media te koppelen aan een database met gezichten van ruim een miljoen criminelen.

Gezichtsherkenningstechnologie klonk nog niet zo lang geleden als sciencefiction, maar dringt inmiddels langzaam door tot het dagelijkse leven. De beste systemen werken met deep learning-algoritmen die in sommige gevallen beter gezichten kunnen herkennen dan mensen. Dat biedt allerlei praktische toepassingen, zoals de mogelijkheid om te betalen met je gezicht. Maar de technologie roept ook privacyvragen op. Willen we leven in een wereld waarin ons gezicht constant door camera’s wordt gevolgd?

Zoeken in enorme mensenmassa’s

Het Frans-Nederlandse beveiligingsbedrijf Gemalto bracht begin dit jaar een systeem op de markt waarmee beveiligingscamera’s in enorme mensenmassa’s live gezichten kunnen herkennen. Het systeem scant duizenden gezichten tegelijk en kan in een ogenblik achterhalen welk gezicht voorkomt in een database van gezochte criminelen of bekende terroristen, claimt het bedrijf.

China loopt voorop met de invoering van de gezichtsherkenningstechnologie. Foto’s van een Chinese agent met een zonnebril met ingebouwde camera gingen vorige week de wereld over: de futuristische bril herkent criminelen op straat die in een database staan geregistreerd en heeft al bijgedragen aan een handvol arrestaties, claimen de autoriteiten. Camerasystemen zijn in China al enige tijd uitgerust met gezichtsherkenningssoftware. En betalen kan in sommige Chinese winkels door even in een camera te kijken.

Computers zijn al langer in staat om in een database van goed belichte, frontaal gefotografeerde gezichten dezelfde persoon te herkennen. De uitdaging was om betrouwbare resultaten te krijgen uit alledaagse foto’s en camerabeelden, inclusief half gefotografeerde gezichten, verstopt achter petten, hoeden en baarden.

Deep learning bracht uitkomst. Deze vorm van kunstmatige intelligentie werkt met neurale netwerken die zijn geïnspireerd op de werking van de menselijke hersenen. Ze blinken uit in het herkennen van patronen in grote hoeveelheden data.

Gevoed met miljarden foto’s

Deep learning-netwerken werden de afgelopen jaren gevoed met miljarden foto’s die op het web rondslingeren. Zo hebben wetenschappers en bedrijven de netwerken ‘getraind’ om algemene kenmerken in een gefotografeerd gezicht te herkennen, ongeacht de details. Het algoritme herkent Bob Dylan, of hij nu oud of jong is en of hij nu een sjaal voor zijn mond heeft of een mondharmonica.

De Twentse startup 20Face werkt met algoritmen ontwikkeld aan de Universiteit Twente, die bijzonder goed in staat zijn deels bedekte, slecht verlichte of vanuit een vreemde hoek gefotografeerde gezichten te herkennen. Heeft iemand zijn baard laten groeien, dan nog weet de software van 20Face hem in de meeste gevallen te identificeren.

In het voetbalstadion van Heracles Almelo loopt momenteel een proef met het systeem van 20Face, dat vipklanten toegang geeft via gezichtsherkenning. Directeur Peter Hoekstra: „De hostess staat klaar met je favoriete drankje omdat de computer haar heeft verteld wie eraan komt.”

Dankzij de vlucht die de technologie de laatste jaren heeft genomen worden plotseling veel toepassingen mogelijk, zegt Hoekstra. Hij ziet een toekomst voor zich waarin gezichtsherkenning tickets, wachtwoorden, vingerafdrukken en identificatiepasjes vervangt.

In die net zo verre toekomst zwiepen deuren van kantoorgebouwen open omdat de beveiligingscamera’s bevoegd personeel herkennen en start een auto alleen als de camera het gezicht van de rechtmatige eigenaar registreert. Vooral relatief kleine databases – driehonderd bewoners van een verzorgingstehuis, duizend bezoekers van een concert – leveren momenteel zeer betrouwbare resultaten op, zegt de Hoekstra.

De hostess staat klaar met je favoriete drankje omdat de computer haar heeft verteld wie eraan komt

Seksuele geaardheid inschatten

Maar er liggen ook privacygevaren op de loer. Deep learning-algoritmen zijn bijvoorbeeld in staat heel nauwkeurig iemands seksuele geaardheid in te schatten, bewezen Amerikaanse wetenschappers onlangs. Emoties aflezen van iemands gezicht vormt ook geen uitdaging meer. Technisch gezien staat niets camerasystemen in de weg om intieme details van elke voorbijganger bij te houden. Adverteerders en leveranciers van reclamezuilen kunnen geïnteresseerd zijn in die informatie.

Hans de Zwart, directeur van burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, maakt zich grote zorgen over de koppeling van virtuele profielen aan de echte wereld. „Dat Facebook je vrienden kan herkennen op een foto, betekent dat ze die technologie ook aan derden beschikbaar kunnen stellen. We zijn één stap verwijderd van een Facebook-app die adverteerders en winkeliers exact vertelt wie er op de stoep lopen en wat ze leuk vinden.”

In Rusland is een vergelijkbare app al op de markt. FindFace koppelt foto’s die door gebruikers worden geüpload aan een profiel op VKontakte, het grootste sociale netwerk van Rusland. Het lukte de 21-jarige fotograaf Yegor Tsvetkov in 2016 om met FindFace het VKontakte-profiel te achterhalen van een groot aantal passagiers in de Moskouse metro, zonder dat ze wisten dat ze werden gefotografeerd. „Zo wordt anonimiteit langzaam maar zeker iets uit het verleden”, zegt De Zwart. „Met elke privacy-inbreuk die we toelaten schuift de grens weer iets verder op.”

Maar er zijn toch zeker privacywetten die zulke praktijken in Nederland verbieden? De Zwart relativeert: „Zolang bedrijven toestemming vragen aan gebruikers mogen ze heel veel.”

Dat klopt, zegt Frederik Zuiderveen Borgesius, ict-jurist aan de Universiteit van Amsterdam. „Foto’s van gezichten zijn persoonsgegevens. En als een bedrijf toestemming heeft gekregen mag het, onder voorwaarden, gebruik maken van persoonsgegevens.”

Toch denkt Zuiderveen Borgesius dat een app als FindFace niet snel in Nederland op de markt komt. „Bedrijven zijn toch huiverig om voor zo’n forse privacy-inbreuk toestemming te vragen. Zij zijn natuurlijk bang dat niemand akkoord gaat.”

Bron: NRC.nl

UT-spin-off 20Face at CES, Las Vegas

By | News | No Comments

Seven start-ups from Twente were selected to present their technologies in Las Vegas, last week. That is where the largest technology trade fair in the world, the Consumer Electronics Show (CES), took place. Among them, 20Face, a new UT spin-off which hopes to make facial recognition much more mainstream.

The company 20Face, which was officially founded in 2017 by the UT researchers Tauseef Ali, Raymond Veldhuis and Luuk Spreeuwers, presented its innovative software at CES. Their approach to facial recognition, based on a system of algorithms, attracted interest of many potential clients, including mobile operators, car manufacturers and start-ups focused on smart homes.

What makes their recognition technology different? We’ve met up with the spin-off’s CEO Peter Hoekstra and the CTO and a former UT researcher, Tauseef Ali.

You just returned from Las Vegas. How did that go?
Hoekstra: ‘We were invited to join by StartupDelta. It was a great moment to pitch our business, find new clients. We presented our demo and people were rather impressed with its accuracy. Many companies were keen on using our facial recognition, because it can easily be implemented. I even pitched to Volvo Ventures, Porsche and Huawei. It was also fun to see Prince Constantijn van Oranje in Elvis Presley disguises. Of course our software still recognized him.’

20Face claims it provides so called ‘unconditional facial recognition’. What does this refer to?
Ali: ‘Most facial recognition systems currently used by other companies are very conditional. They require you to look directly into the camera, often under controlled lighting, use multiple facial images and so on. Our software has no such conditions. It is able to recognize you in poor lighting conditions, from a picture with bad resolution and it is able to handle up to 60 degrees pose variations. You can have sun glasses on, a hat on, you can be showing only a small portion of your face. It doesn’t matter. Our system will recognize you.’

How exactly does that work?
Ali: ‘We use a brand-new system of algorithms that we developed. It is based on deep learning that can detect more than 100 points on your face. This is combined in a unique way with regional facial recognition, so we can compare only your lips, eyebrows, nose, etc. Which is why it works even if your face is partly covered. That is why we offer more accurate solution that others on the market. Moreover, the new iPhones, for example, use special infrared sensors and 3D modeling, which means they require special hardware and more processing. Our software can use existing cameras and technology. With this our goal is to make facial recognition much more mainstream.’

What are the possible applications of your software?
Ali: ‘We are already helping a few clients. To mention one, we are carrying out a pilot project at the Heracles football stadium. The goal is to use facial recognition for access-control and a hospitality system. Instead of presenting a ticket, you would get access to the stadium based on facial recognition. But to start with, we are focusing on hospitality services at the VIP seating areas.’

Hoekstra: ‘Facial recognition could be used nearly everywhere. It will change the settings of operating everything – smart cars, smart home appliances, mobile phones. It can be used for surveillance and security, for example at airports or any other location. It could serve for personalization of services. In fact, we expect the first main clients to come from the hospitality sector, such as hotels. The software could be used instead of key cards, for instance. Meaning you would check into a hotel using your face. The door of your room would unlock based on seeing your face, staff in the hotel would be able to recognize you and offer the best services.’

Doesn’t this raise privacy issues?
Hoekstra: ‘Yes, we get this question a lot. People are hesitant about the technology. However, we believe that in the hospitality segment facial identification will be considered an asset, not an invasion of privacy. On the other hand, perhaps it will be necessary for people to give consent to facial recognition systems. Privacy issues is something that needs to be worked out.’

How accurate is your software? Is it really bullet-proof or can it be tricked? What would happen if, for example, someone printed a nice big photo of my face? Would the system recognize that?Hoekstra: ‘We are still in the development phase, we only have a proof of concept. Therefore, right now the software could potentially be tricked, but when we deliver our shelf product, we will make sure it is equipped with anti-spoofing protection.’

Ali: ‘We can already solve this problem with stereo cameras or in the software, but after the summer of 2018 the algorithm itself will detect spoofs, so we can remain as lightweight as we are.’

Source: UToday.nl